Bedriftsserien i bowling gjennoppstår

Foto: Tove Østby

Rabalder inviterer nå til ny bedriftsserie i bowling. Oppstart for full serie, er planlagt i september. Nå i vår kjøres enkvalifiseringsserie for hovedserien. Det går fram av en pressemelding vi har fått fra Rabalder.

Her er pressemeldingen:

Bedriftsserie i bowling er tilbake!

Tirsdag 3.april er det oppstart av en kvalifiseringsserie i bowling. Kvalifiseringen er for å plassere lagene i riktig divisjon når hovedsesongen for bedriftsbowling starter i september.

Det er 19 år siden bowlinghallen ble bygget, og det har vært bedriftsserie i en eller annen form hvert år siden dette. I starten var det ca 40 lag, og de siste årene har det vært rundt 20 lag. Vi håper å løfte deltagelsen til gamle høyder igjen fra høsten!

Vi legger opp til en kort og intensiv serie nå i vår, fordelt over 7 uker, 8 lag i hver pulje. Vi håper å få med oss så mange lag som mulig. Alle lag skal møte hverandre i puljene, vi fordeler lagene i puljene ut i fra trekking. Etter at i puljene har møtt hverandre så slås puljene sammen og lagene blir fordelt i riktige divisjoner ut i fra poengsum for seriestart til høsten

Påmeldingsfrist er allerede onsdag 25.mars. Mer informasjon og påmelding skjer til post@rabalderroros.no

Velkommen!