Barnehagebarn skal kjøre med lasskjørerne

Lørdag 10. februar starter Trøndelag Kjørelag reisen til Røros. Foto: Trøndelag Kjørelag.

I dag starter Trøndelag Kjørelag sin reise til Rørosmartnan. Turen som er 10-11 mil lang tar fem dager. Kjørelaget teller 11 ekvipasjer med 25 personer som kjører den tradisjonelle leden fra Singsås til Røros. Første dag kjører de fra Singsås via Gåre og Ruskåsen til Haltdalen. Oppstalling av hester er på Prestgården i Haltdalen. Og det er avreise fra Haltdalen lørdag morgen.

Trøndelag Kjørelag kjører Gamle kongevei over Drøylia og videre til Ålen. Der står hestene oppstallet ute i granskogen ved Liaåsen Samfunshus. Avreise derfra søndag morgen via gamle Malmveien, nå Bør Borsonveien og Rugelsjøen til Glåmos, Hestene står oppstallet ute i skogen ved Glåmos Samfunshus.

– Det blir avreise fra Glåmos mandag morgen, hvor vi kjører barnehagebarn fra barnehagen ned til samvirkelaget hvor betjeningen er så snille å spanderer vafler på oss, og gammelt brød på hestene. Vi kjører så barna tilbake til barnehagen før vi fortsetter videre på veien over fjellet, via Aursunden og Vika til Storwartz. Der skal vi overnatte til tirsdag. Avreise tirsdag morgen med treff på Stikkilen sammen med Föreningen Forbonden Klövsjö og lasskjørere fra Tydalen, sier Trøndelag Kjørelag til Rørosnytt.

Trøndelag Kjørelag har med seg diverse matvarer, som høy og havre til buskapen og salt, tørrfisk og andre varer som er bestilt fra Røros. De har også i år med seg sild på tønner. Under martan holder Trøndelag Kjørelag til i Skjerdingstadgården, hvor det blir smaksprøver og kanskje en liten auksjon på silda. I tillegg selger de sin berømte «Flæskpainnkaka». Kaffe og gode historier ved bålet får man gratis gjennom hele uka.

I år har kjørelaget med 7 dølahester, 3 kaldblodshester og 1 nordsvensk brukshest.