Avtale om demensvennlig samfunn signert

Målfrid Kvarteig og ordfører Hans Vintervold. Foto: Tove Østby

I formiddag ble samarbeidsavtalen om et mer demensvennlig samfunn mellom Røros kommune og Nasjonalforeningen for folkehelse signert. Avtalen ble signert av ordfører Hans Vintervold og lokallagsleder i Røros og Holtålen demensforening, Målfrid Kvarteig. Avtalen ble signert i lokalene til Røros Frivillighetssentral. Frode Mo fra Nasjonalforeningen for folkehelse var også tilstede.

 

Formålet med avtalen er å legge til rette for at Røros kommune skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende.

Kommunestyret vedtok 25. januar 2018 at Røros kommune skal inngå en samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn med Nasjonalforeningen for folkehelse.

Både ordfører Hans Vintervold, og lokallagsleder i Røros og Holtålen demensforening, Målfrid Kvarteig er glad for at avtalen er signert.

Røros er kommune nr. 91 som signerer avtalen om å bli en mer demensvennlig kommune.

– Det blir mottatt kjempe godt rundt omkring. Det er etter TV-aksjonen at det har kommet opp at det trengs å gjøres en innsats i kommunene, fordi at sånn som nå så blir de boende lenger hjemme, stort sett i de fleste kommuner. Og det legges jo vekt på at de skal det, kanskje klare seg selv litt lenger, og da er det veldig viktig at vi tar høyde for å møtes på en god måte ute i kommunene, sier Målfrid.

Lokallagsleder i Røros og Holtålen demensforening Målfrid Kvarteig, Frode Mo i Nasjonalforeningen for folkehelse og ordfører Hans Vintervold. Foto: Tove Østby