Journalist rorosnytt

Nyheter
0

Røros kommune har mottatt to henvendelser om kjøp av tilleggsareal på Flanderborg til parkeringsformål. Torsdag…