Årets kvinnelige techgründer til Røros

Fra venstre: Generalkonsul Harriet Berg, HKH Kronprinsesse Mette-Marit, årets Female Entrepreneur Grete Sønsteby og adm. dir. Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth. Foto: Arne Vatnøy, Innovasjon

Grete Sønsteby, daglig leder og medgründer i N2 Applied, har utviklet en metode som gjør at bonden kan produsere miljøvennlig gjødsel på gården. For dette ble hun nylig kåret til årets kvinnelige techgründer. Prisen ble delt ut 8. mars av kronprinsesse Mette-Marit på Nordic Innovation House i New York. Nå kommer Grete Sønsteby til Vilje og Vekst på Røros, for å fortelle om den nye teknologien, skriver Vilje og Vekst i en pressemelding.

Grete Sønsteby. Foto: Privat

Sønsteby er selv bonde, men karrieren har hovedsakelig funnet sted langt utenfor fjøset. 57-åringen har lang fartstid i IT-selskaper som IBM, Oracle og Ericsson, og som direktør i miljøteknologiselskapet Scatec. Da hun valgte å starte eget selskap var det fordi hun lenge hadde hatt et ønske om å realisere fysiker og grunnlegger av norsk Hydro, Kristian Birkeland, sin 100-år gamle lysbueteknologi.

For å få tilstrekkelige avlinger i løpet av en kort sommersesong, er mange norske bønder avhengig av å kjøpe kunstgjødsel. N2 Applied bruker en plasmareaktor for å tilføre nitrogen i husdyrmøkk. Plasmareaktoren er på størrelse med et kjøleskap og plasseres ute på gården – gjerne sammen med et biogass-anlegg. Når nitrogenet blir tilsatt husdyrmøkka eller bio-resten fra biogass-anlegget – blir den mer næringsrik. Kvaliteten på gjødselen blir bedre og bonden kan oppnå større avlinger. Dette gjør at bønder kan drifte bedre og billigere. Oppfinnelsen bidrar også til å frikoble matproduksjon fra det fossile kretsløpet.

N2 Applied er på vei ut i markedet og starter med Europa. De er allerede i gang med testing på en grisegård i Danmark, og flere land står på listen for videre vekst. Målet er å ta veksten i verdensmarkedet for gjødselproduksjon, som er på 1,5 prosent årlig.

Det er ikke hver dag en gründer av dette kaliber kommer til Vilje og Vekst jubler Mali Hagen Røe og Cathrine Fodstad fra Hedmark Kunnskapspark, som er en av mange bidragsytere til at programmet og arrangementet har kommet på plass. Mali og Cathrine oppfordrer næringslivet i Fjellregionen og ikke minst landbruksektoren til å stille på denne dagen. Det vil i løpet av 26. april gå tre parallelle sesjoner under paraplyene; Bioøkonomi, Vareproduserende Industri og Opplevelsesøkonomi. Dagen avsluttes med en kreativitetsboost i plenum fra Stig og Stein.

Klare for Vilje & Vekst 2018: Fremst Maren Todal, Hans Arvid Kosberg RørosBanken, Ann Brudevoll SpareBank 1 Østlandet, Samareh Granqvist, Rørosregionen Næringshage, Arne Horten, Næringsforum i Fjellregionen, Cathrine Fodstad, Hedmark Kunnskapspark og Robert Holm Tolga-Os Sparebank.
Foto: Tove Østby