Arbeiderkultur og medmenneskelighet

Knut Brandstorp. Foto: Tove Østby

Leserinnlegg fra Knut Brandstorp:

Det Norske Arbeiderparti

Sak: Arbeiderkultur og medmenneskelighet.

Innledningsvis. Noen ord om meg selv.

Jeg er 1931 modell. Min far, Ola Brandstorp var landsleder i Framfylkingen fram til 1945. Dette var en av grunnene til at jeg allerede i 1936 ble medlem i Grorud første Framlag. Som flyktning ble jeg leder av Unge Ørnar i Solna, og etter krigen, med i framfylkingen fra 1945, og senere i Auf og ulike partilag med spennende tillitsverv i forskjellige kommuner. I alle disse årene ble jeg levende opptatt av sangen, musikken, den generelle arbeiderkulturen og kampen for medmennekelighet..

Sammen med mange fra alle disse årene, savner jeg den begeistring og entusiasme som preget vår bevegelse i disse årene. Jeg savner kulturkveldene med Trygve Aakervik, Dagfinn Rimestad, Martin Tranmæl og ikke minst Werna og Einar Gerhardsen og mange, mange fler. Jeg savner Aktuell kunst, Folketeateret, Billedbladet Aktuelt, Arbeidermagasinet, Internasjonal politikk og ikke minst Arbeiderbladet. Jeg savner de gamle arbeiderlagene med givende program og sosialt samvær.

  • Toget er gått – Knut, du lever i en svunnen tid.
  • Vi har viktigere saker å jobbe med.

Jeg er uenig. Hvis vårt parti skal leve opp til våre ideer og våre ideologier, må vi gjenskape noe av den begeistring som har båret vårt parti fram i gode og onde dager.

I overskriften nevner jeg ordet medmenneskelighet.

Jeg er redd dette ordet er på vei ut i vår bevegelse. Ordet solidaritet blir borte bak «glemselens slør».

Noe av det viktigste i vår ideologi var omsorg for hverandre, og kjempe for internasjonal solidaritet. Arbeiderpartiet har pekt ut Fremskrittspartiet som vår politiske hovedmotstander. Nå er vi til forveksling lik dem i deres menneskesyn.

Er vi så fattige på økonomi og empati – at vi har glemt ordet medmenneske-lighet? Ser vi ikke lenger millioner på flukt, tusener av sultende barn, folkemord, voldtatte kvinner, barn uten en verdig oppvekst. »Du skal ikke føle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.» Sitatet er kjent.

Jeg føler at mange av de som er satt til å lede landet har fått solide skylapper, og det gjelder dessverre også mange av de som tilhører Arbeiderpartiet. Jeg var yrkesaktiv som reklamemann. Mitt forslag til slagord vil være:

«Saklig og menneskeverdig.»

 

Vennlig hilsen

 

Knut Brandstorp

 

Røros 01.02. 2018