Åpen om sluttårsak

Mona W. Slettum. Foto: Tore Østby.

Mona W. Slettum har en sentral rolle i Flokk, og arbeidsgiveren krever fullt fokus på oppgavene. Dermed ble det etter hvert umulig å kombinere lokalpolitikken med jobben. I denne situasjonen valgte hun å be om fritak fra alle politiske verv.

Den avtroppende gruppelederen er bekymret for rekrutteringen til lokalpolitikken, og mener det må tas grep for å legge forholdene bedre til rette. Hun mener hyppige møter på dagtid gjør det vanskelig for mange.