An-Magrittet avlyst

Foto: Trine L. Hagan

Vi må dessverre avlyse An-Magrittet som skulle bli arrangert 16. juni 2018. Årsaken til avlysningen er nye krav om opplæring og kompetanse til vakter som benyttes i sykkelritt. De nye kravene er fremmet av Statens Vegvesen, skriver Opp av Sofaen AS i en pressemelding.

Med sykkelritt menes i denne sammenhengen ethvert arrangement for syklende på vei som helt eller delvis er åpen for alminnelig ferdsel, hvor:

  1. Deltagerne følger en fastlagt rute, og
  2. hvor det skilles mellom deltagerne innbyrdes ved hjelp av tidtaking og/ eller annen form for rangering, eller hvor det er fastsatt maksimaltid.

Med vei menes alle veier som normalt er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel, både private og offentlige.

Kilde: Statens Vegvesen

Kurset er delt i tre kategorier, er lovpålagt og må gjennomføres/ bestås uavhengig om man skal regulere trafikk eller ikke.

Å arrangere An-Magrittet innebærer et behov for ca. 30 vakter. Å skaffe til veie disse 30 er en utfordring i seg selv, og nå kreves i tillegg et eget kurs, hvor løypevakter uten ansvar for trafikkregulering må gjennomføre et kurs på 1t og 40 min.
For vakter med ansvar for trafikkregulering er varigheten 9 t og 30 min. Begge kategorier er nødvendig for gjennomføring av rittet, står det i pressemeldingen.

I tillegg til å skaffe frivillige, innebærer dette betydelige økte kostnader for Opp av Sofaen AS. De betaler de frivillige kr. 100,- pr. time og må også betale for kursene.

Avlysningen kommer med tungt hjerte, men Opp av Sofaen må på bakgrunn av de nye kravene slå fast at grunnlaget for å kunne arrangere rittet ikke lengre er tilstede. Jobben blir for stor og kostnadene blir for høye.