Alvorlig regnskapssvikt

Kontrollutvalget har blitt vant til å behandle kommunalt MVA-rot. Foto: Tore Østby

Røros kommune får krass kritikk for feil føring av MVA i regnskapet. 19. april behandler kommunestyret kommunerevisorens uttalelser etter innstilling fra kontrollutvalget. Dette er sjette gang kontrollutvalget får opp en slik sak, etter at regnskapsavdelingen ble flyttet til Holtålen gjennom et interkommunalt regnskapskontor.

En del feil er oppdaget i internkontroll, men feil i behandlingen av merverdiavgift som ikke er rettet gjennom regnskapskontorets internkontroll er omfattende. I sjette termin har Røros fremmet urettmessige krav på kompensasjon på 100.477,- kroner. Ikke registrerte krav på kompensasjon er 423.725,- kroner. Ikke registrert utgående MVA er på 1.787.491.- kroner og manglende fakturert utgående MVA er på 2.447.174,-

Føringen av MVA synes nærmest å være ute av kontroll. Urettmessige krav på kompensasjon er straffbare, og ville fått store konsekvenser for et privat foretak. Regnskaps rotet har også påført Røros kommune betydelige tap. I kontrollutvalgets behandling 19. april vil det igjen bli vedtatt at Rådmannen skal redegjøre for hvilke tiltak som er gjort for å bedre rutinene rundt føring og innkreving av MVA.

Regnskap ble flyttet til Holtålen samtidig som Landbrukskontoret ble flyttet til Os fra 1. januar 2017. Utflyttingen av de to kontorene til nabokommunene har blitt kritisert av politikerne. Troen på interkommunale løsninger har vært sterkere i det politiske miljøet på Røros tidligere, enn det er nå. De interkommunale løsningene var plan B, da kommunesammenslåingen falt.

Les også:

18.05.2016: Kommunenes plan B

16.10.2016: Regnskap og landbruk til nabokommunene

30.06.2017 Kommunal MVA bom

27.10.2017 Reagerer på dyr regnskapsavdeling