Alt for Norge

Ole Jørgen Kjellmark. Foto: Tore Østby

Leserinnlegg av Ole Jørgen Kjellmark, svar til SV

Foto: Forsvaret

Valgspråket til våre tre siste konger passer fint å låne for å beskrive hva som skal skje her på Røros til høsten når noen titusen soldater fra Norge og NATO kommer for å trene på å forsvare landet vårt. Gjerne kunne jeg skrive «Alt for Røros» også, for det er distriktet rundt oss de trener på å forsvare rundt månedsskiftet oktober – november.

Oberst Håkon Warø ga politikerne et innblikk i hva som kommer under Trident Junkture.
Foto: Tore Østby

Det er ikke mange dager fram til 8. mai da vi markerer avslutningen av forrige krig og okkupasjon. Lærdommen fra for 78 år siden er «Aldri mer 9. april. Vi har lært av historien at frihet må forsvares. Takket være at vi har inngått allianser med alle våre naboer og demokratiske stormakter gjennom NATO, er krig svært lite sannsynlig i vår del av Europa. Men det er få som mener at vi skal legge ned brannvesenet fordi det brenner så sjelden.

Når vi skal ha et troverdig forsvar, er det nødvendig å øve på det de skal gjøre i krig og konflikt for at vi ikke skal få noen 9. april igjen. Gjennom alliansen i NATO skal vi få hjelp til å holde landet vårt fritt. Norge må vise at landet klarer å ta imot hjelpen utenfra, at vi klarer å forsyne våre allierte med det de ikke kan eller har tid til å ta med seg. Våre egne og de allierte styrkene må kunne forflytte seg i vår geografi når som helst og under de vær og føreforhold vi har her. Derfor er det viktig at de også gis anledning til å øve under forhold som gir de største utfordringene med regn, snø og frost som vår del av verden byr på. Derfor vil det bli en betryggelse å se, en gang oppunder jul, at dette klarte både utlendingene og våre soldater fint. Blir det alvor en gang, så har vi øvd og øvelse gir fortsatt mestring. NATO får øvd sine styrker under forhold hvor det kan bli som verst tenkelig vær og føre.

Det går ikke av å se på øvelsen Trident Juncture som aggresjon overfor noen. Som jeg har nevnt, den går ut på å trene på å ta imot hjelp, å forsvare vår del av landet og drive tilbake en fiende som har kommet hit ubedt. Vi forsvarer hjemmebanen vår, vårt demokratiske styresett, historien og alt som er norsk. Det som var cirkumferens og har blitt verdensarv ble finansiert av gamle kriger ute i vår verdensdel. Mose og myr er ikke verdensarv. I Bergstaden eller i gruveområdene våre blir det ingen aktivitet. Kjøretøy vil i hovedsak forflytte seg på vei. Det skytes ikke med skarp ammunisjon. En slik øvelse kan gjerne kalles et sjakkspill, der motpartens forflytninger skal møtes med mottrekk.

Det må også skape noen tankekors at våre gamle historiske fiender som Sverige, Finland, Tyskland og England nå kommer hit for å vise at de vil stille opp å forsvare oss om det blir nødvendig. Denne øvelsen er alt for Norge!