Her blokkerer Statsskog veien langs Langegga med en stor stein. Foto: Tore Østby.

Alle klager avvist

Fylkesmannen har stadfeste Røros kommunes vedtak om reguleringsolan for Langegga. Det betyr at alle klager fra hytteeiere i området er endelig avvist. Et enstemmig kommunestyret avviste alle klagene i sitt møte 14. mars.

Rikelig med lesestoff for politikerne og Fylkesmannen.
Foto: Tore Østby

Når sakspapirene til saken skulle legges i en bunke, strakk ikke den største bindersen i skuffa til. Røros kommune har ikke hatt mange saker med flere innspill. Prosessen gjenspeiler at kommunen her har kjørt en reguleringssak i et område med mange og store konflikter.

Innspillene underveis viser at hytteeiere i området, ønsket seg en helt annen prioritering av området, enn det kommuneadministrasjonen og politikerne har konkludert med. Det regulerte området er 266,4 daa stort.

I juni kommer ankesaken om hytteeiernes veirett opp fro Lagmannsretten.

 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn