Alle klagene avvist i kommunestyret

Kommunestyret er i kveld samlet på Veksthuset. Foto: Tore Østby

I likhet med planutvalget, avviste kommunestyret i kveld alle klagene på reguleringsplanen for Langegga. Under behandlinga i kommunestyret ble Rune Johnsen (V) relært inhabil, siden han tidligere var daglig leder i Røros Idrettslag.

Hans Vendelboe (Ap) tok i debatten sterk avstand fra en del formuleringer i klagene. Han reagerte spesielt sterkt på at det at Rådmannens sønn utøver en idrett ble brukt for å forsøke å stemple ham som inhabil.

Det var ellers en kort debatt før kommunestyre enstemmig vedtok at Kommunestyret ikke fant grunn til å ta klagene fra Berit Storli/Rune Wold-Storli, Ole Ragnar Langen/Britt Solvor Langen Helle/ Per Arne Langen og advokat Bjørn Hovstad til følge.

Saken går nå til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.