Aktivitet på kirkegården lørdag 11. november

Harry Potter-stemning i Menighetshuset. Foto: Tove Østby

 

Søndag 12. november klokka 11 feirer menigheten Soul Church med Harry Potter-tematikk i Røros kirke. Røros Soul Children deltar under gudstjenesten som forsangerkor og med soloinnslag.

I forkant av gudstjenesten arrangerer Soul Children et lukket arrangement på Menighetshuset lørdags kveld. I forbindelse med dette arrangementet planlegges det en vandring på kirkegården for deltakerne på arrangementet. Mindre grupper utkledd som hekser og trollmenn vil bevege seg rundt kirka og kirkegården, og noen steder vil de bli satt til å løse mer eller mindre vanskelige oppgaver. Publikum vil i den forbindelse kunne komme til å observere enkelte underlige skapninger og karakterer i området i tidsrommet mellom 18 og 21. Vandringen vil så langt det er mulig forsøke å unngå å være til sjenanse for andre som måtte besøke kirkegården, og ingen av oppgavene eller aktivitetene kommer til å foregå på selve gravfeltene, skriver Røros kirkekontor i en pressemelding.