Akseptabel støy ved hyttene i Langegga

Foto: Tore Østby

Analysene som er gjort i forbindelse med reguleringsplanen, viser at all hyttene i langegga slik til at de er utsatt for det som defineres som akseptabel støy. Støymålingene som er gjort baserer seg på at det skytes på alle skytebanene samtidig.

Reguleringsplanen er utarbeidet av Tine Ringnes fra Feste Nord-Øst. Planen er i samsvar med føringene som ble lagt på forhånd fra ledelsen i Røros kommune. Som del av reguleringsarbeidet er det utarbeidet et støykart, som det var knyttet en viss spenning til.