82 år siden storflommen

I dag, for 82 år siden, flommet Hitterelva over sine bredder. Foto: Tove Østby

I dag, 7,mai er det 82 år siden storflommen på Røros. Under 1934-flommen måtte 30 hus på Røros evakueres, på grunn av at flommen steg raskt. Flommen forårsaket store materielle skader, blant annet ved Smelthytta. Vannet vasket bort deler av fundamentet til flere hus. Mens vannet steg, gjorde folk en kjempeinnsats med å forsterke flomsikringen langs elva gjennom byen. På Øra flommet vannet ut på jordene og inn i kjellerne til flere hus.

Da vannet trakk seg tilbake, måtte datidens direktør ved Røros kobberverk, Birger Solberg, sette arbeiderne sine inn i store utbedringsarbeider. Det kan tenkes at Solberg trøstespiste en del sjokolade. Han var nemlig også styremedlem i Nidar Chokoladefabrik.

Flommen kom på et kritisk tidspunkt for Røros Kobberverk. 16. februar 1934 ble Røroskommisjonen oppnevnt ved kongelig resulusjon. Kommisjonen ble opprettet for å få en upartisk undersøkelse av Kobberverkets stilling, siden den økonomiske situasjonen hadde vært svært vanskelig i flere år før 1934. I Røroskommisjonen satt blant andre Johan Falkberget. Han var da varaordfører i Glåmos, og hadde avsluttet sin karriere som Stortingsrepresentant året før, for å vie seg til livet som fjellbonde.

I starten av mai i 1934 var det en varmebølge i Norge som førte til stor snøsmelting. Røros ble tidlig ramment av flommen, og nedover Gauldalen gikk Gaula over sine bredder. Nedover Østerdalen, var det dagene etter det toppet seg. Ved Atna var flommen på det høyeste 8. mai, men i Elverum, kom flomtoppen 10. mai.

1934 ble et meget fuktig år i Trøndelag. I august, var det store mengder regn etter tordenvær, som fikk elvene til å gå over sine bredder.