65.000 i tilskudd fra Sametinget

Brekken Barnehage. Foto: Tore Østby

Brekken Barnehage har fått kr 65.000,- i tilskudd fra Sametinget. Tilskuddsstørrelsen er beregnet på grunnlag av Sametingets beregninger for barnehager med tilbud om samisk språkopplæring. Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene innen 28.februar 2018.

Foto: Tore Østby