5000 til Jentekonferansen

Jentekonferansen 2017. Foto: Tove Østby

Jentekonferansen har fått kr 5000,- i tilskudd fra Røros kommune. Jentekonferansen ble ble arrangert for fjerde gang på Røros i høst, og som tidligere år var det sanitetsforeningene i Røros kommune som arrangerte konferansen. I tillegg var sanitetsforeningene i Ålen og Haltdalen med på årets arrangement. Og jentene ved Holtålen ungdomsskole var invitert. Jentekonferansen blir arrangert hvert tredje år.

Tiltaket retter seg mot jenter i ungdomsskolen, og Røros kommune vurderer Jentekonferansen som et svært godt tiltak med viktige tema for denne målgruppen. Det er prisverdig at sanitetsforeningene tar initiativ til et slikt arrangement, står det i vedtaksbrevet.

Koordinator for Jentekonferansen 2017, Reidun Roland. Foto: Tove Østby