Foto: Tore Østby

3,5 årsverk skal bort

I dag møtes Arbeidsmiljøutvalget i Røros kommune for å diskutere reduksjon i antall årsverk blant assistenter og bare- og ungdomsarbeidere. 3,5 årsverk skal bort, og det skal skje gjennom naturlig avgang, omplasseringer og oppsigelser.

Regjeringens innfører skjerpet bemanningsnorm for pedagogiske ledere i barnehagene, som trer i kraft 1. august. Samtidig er det vekst i barnetallet i Røros kommune. For å dekke inn dette innenfor de nye retningslinjene må seks nye årsverk pedagogiske ledere inn i Røros barnehage.

Bemanningsnormen er delfinansiert fra staten, og kommunen må stå for resterende finansiering. Kommunestyret i Røros kommune vedtok 19. april en ekstra driftsbevilgning på 2,5 millioner til barnehage. For å finansiere de nye stillingene fjernes 3,5 årsverk med assistenter og bare- og ungdomsarbeidere.

Det ble avholdt drøftingsmøte med tillitsvalgte 4. mai. Ved eventuelle oppsigelser vil de som rammes kunne hevde fortrinn på andre relevante stillinger som blir ledig i Røros kommune. Etter enighet med de tillitsvalgte er utvelgelsesområde definert til å gjelde hele oppvekst. Med utgangspunkt i tariffavtalen og en enighet om utvelgelseskriteriene har arbeidsgiver satt utvelgelseskriteriene i følgende prioritert rekkefølge:

1. Kvalifikasjonsprinsippet – herunder kommer realkompetanse, formalkompetanse og egnethet sett i lys av stillingens innhold

2. Eldre arbeidstakere, særlig med lang ansiennitet

3. Ansiennitetsprinsippet Partene ble også enig om en strategi for videre prosess. Dette omfatter blant annet informasjonsmøter og individuelle drøftingsmøter med de som rammes.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn