263 000 til tiltak mot rovviltskader

Foto: Berit Bugten Østbyhaug

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt tilsagn om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader i Røros i 2018 på kr 263 000,-. Aursunden Sankelag har fått tilsagn på tilskudd på 70 000 kroner til kjøp av elektroniske radiobjeller. Fylkesmannen krever at beitelaget skal stå som eier av radiobjellene, og at de leies ut til beitelagets medlemmer.

Ormhaugen gård har fått tilsagn om tilskudd på inntil kroner 193 140. Tilskuddet går til å dekke kostnader knyttet til forsinket slipp, tidlig nedsanking og planlagt utvidet tilsyn.