25 kan få redusert stilling eller miste jobben

LHL-Klinikkene Røros. Foto: Tore Østby

Så mange som 25 personer kan miste jobben ved LHL-klinikkene Røros. Situasjon har blitt vanskelig etter tap av anbud. Det er ikke klart hvor mange som kommer til å få reduserte stillinger, eller til å miste jobben, men det kan bli så mange som 25 personer. Nå har Fagforbundet Røros skrevet brev til politikerne om situasjonen.

Formannskapet avholdt nylig møte på Røros rehabiliteringssenter. Nå har politikerne fått brev fra fagforbundet om den alvorlige situasjonen LHL-klinikkene Røros har kommet opp i.
Foto: Tore Østby

Dette er en alvorlig situasjon som er belastende for alle de som blir berørt og deres familier, enten de mister jobben helt eller delvis, men også for de som skal være igjen. Men det som er viktig å huske på er at dette er en situasjon som rammer hele Røros som lokalsamfunn, det skal finnes nytt arbeid til mange og langt i fra alle kommer til å finne arbeid her. Det er stor fare for at flere må flytte på seg til andre kommuner.

Dette vil også ramme Røros kommune direkte, ettersom det vil bli tapte skatteinntekter og reduserte overføringer ettersom både voksne og barn kommer til å forsvinne ut av lokalsamfunnet. Mange på Røros vil merke konsekvensene av dette gjennom et mer anstrengt arbeidsmarked men også pga. det kraftige reduserte tilbudet som betyr mindre folk som kommer til Røros og benytter seg av kulturtilbud, butikker og mattilbud, for å nevne noe, mens de er her.

Det er nok ingen tvil om at LHL-Klinikkene Røros har vært en betydelig bidragsyter også på dette område gjennom alle deltakerne, deres familier, venner osv. som kommer hit. Videre utfører også lokallaget til LHL på Røros et viktig samfunnsansvar inne helse med sine treningstilbud som sparer Røros kommune for mye utgifter. Mange rørosinger bruker i tillegg huset, ryggtreningsgrupper, balansetrening, saniteten baker, mat til skole og barnehage, div kurs gjennom frivillighetssentralen, fagdager for helsepersonell for å nevne noe.

Konklusjonen er at anbudsprosessene slik de er i dag er katastrofale for små samfunn som Røros, 20-25 arbeidsplasser er mye for et lite sted og tallet måtte vært ganget opp mange ganger vist en skulle sammenligne ringvirkningene i en stor kommune som for eksempel Trondheim. Derfor mener vi i Fagforbundet Røros at vi som lokalsamfunn må viser at vi har en mening om saken og at vi står sammen med alle dem som blir direkte rammet i hverdagen, men også som et lokalsamfunn som ikke godtar at alt skal flyttes inn til større steder og at store aktører som har en helt annen mulighet til å levere anbud skal ta over det norske arbeidsmarkedet.

Dette er en politisk sak og vi mener at de ulike politiske partiene bør stille opp og gå i front med et tydelig standpunkt i denne saken. Vi håper å få med oss politikere, handelsstand, lag og foreninger og lokalbefolkning til et fakkeltog med appeller Håper på rask og positiv tilbakemelding. Dette er viktig å få til så raskt som mulig, heter det i brevet til politikerne.