12 pålegg fra UDI

Moan Gård. Foto: Tore Østby

UDI har kommet med hele 12 pålegg mot Moan gård, etter tilsyn med virksomheten. UDI vil vurdere alle funn i forhold til driftsavtale, og vurderer sanksjoner, om de vurderer avvikene som er avdekt som mislighold.

Rapporten fra UDI inneholder kraftig kritikk på en rekke området. Det mest alvorlige er kanskje avvik i forhold til bemanning og kompetanse. I kommunens tilbud, loves det 13, 84 årsverk. I revidert tilbud er mottaket redusert fra 29 til 28 plasser. Bemanningen ved mottaket er i følge tilsynsrapporten 10,9 årsverk. UDI gir en frist til 20. januar på å sørge for økt bemanning.

UDI mener det er liten kontinuitet i gjennomføringen av de arbeidsoppgavene som UDI har pålagt. Nå må mottaket legge fram en plan som sikrer at ledelse, organisatoriske og administrative oppgaver og beboerrettet arbeid blir ivaretatt på en god måte, innen 20. januar.

UDI reagerer på at tilsynsrapport etter branndilsyn ikke uoppfordret ble sendt til UDI slik forskriftene krever. Mottaket har ikke innlevert HMS-erklæring innen fristen, ikke levert budsjett innen fristen og ikke levert årsplan innen fristen. Frist for å ordne opp i alt dette er også satt til 20. januar.