10 millioner på disposisjonsfond

Bernt Tennstrand. Foto: Tore Østby

Regnskapet for Røros kommune for 2017 kom ut med 1,7 millioner i overskudd etter budsjetterte avsetninger. Det betyr at Røros kommune nå har satt til side 10 millioner kroner i et disposisjonsfond.  Det er situasjonen tre år at kommunen kommunen satt med et akkumulert merforbruk på i overkant av 31 mill.

Utviklingen siden 2014 er enorm, og rådmann Bernt Tennstrand konkluderer med at Røros kommune har bestått syretesten det første driftsåret utenfor ROBEK.